De jaarlijkse oudbesturendag was een groot succes! Behalve een actieve Raad van Advies (RvA) houdt de SSA goed contact met de oud besturen door middel van oud-besturendagen en een nieuwjaarsborrel. Hierdoor houden we het contact goed en hopen we de expertise van de oud-besturen te kunnen blijven gebruiken!

We waren met een klein compact groepje waarin er naast de verassingactiviteit (curling), ook nog hard gebrainstormd is over o.a. het meerjarenplan en sprookje SSA.
De vraag die o.a. luidde was: ‘Wat nou als je nergens rekening mee hoefde te houden, wat zou je dan met SSA willen bereiken?’.
Daar kwam onder andere uit full time bestuur, merchandise #teamAmsterdam, oud besturen take-over week en natuurlijk overvloedige aanmelding bij evenementen.  We waren heel erg blij met jullie input en zullen dit zeker gebruiken voor ons meerjarenplan.