Beste vereniging,
Bij deze een vriendelijke herinnering dat de eerste deadline voor het indienen van de aanvraag van de materiaalsubsidie 31 december 23:59 is. Aanvragen die niet compleet zijn na het verstrijken van deze deadline worden niet meegenomen bij de beoordeling en kunnen het opnieuw proberen in de tweede ronde (deadline 31 mei). Verenigingen kunnen dus één keer per jaar, maximaal €500, aanvragen. Er zijn twee rondes per jaar waarin verenigingen materiaalsubsidie kunnen aanvragen (31 december en 31 mei). Elke vereniging staat geheel vrij in de keuze in welke ronde er mee wordt gedaan. Het is dus niet mogelijk om twee keer materiaalsubsidie aan te vragen.
Het potje voor de materiaalsubsidie is dit jaar aanzienlijk kleiner dan vorig jaar. Er is dus een grotere kans dat de aangevraagde subsidie niet (geheel) wordt toegezegd. Het is daarom ook niet de bedoeling dat verenigingen de materiaalsubsidie gebruiken om de essentiële benodigdheden te bekostigen aangezien dit al in de begroting zou moeten zijn opgenomen. De materiaalsubsidie kan worden gezien als een mogelijkheid om materiaal aan te schaffen waar een vereniging anderzijds geen mogelijkheid voor zag. Om meer kans te maken op de subsidie zijn, daarnaast, de volgende punten van belang: 
  • de aanschaf dient ten behoeve van de studentensport te zijn: studenten vormen de belangrijkste doelgroep
  • de vereniging heeft langdurig profijt van de aanschaf (duurzaamheid)
Om in aanmerking te komen voor een materiaalsubsidie van Studentensport Amsterdam dient te worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
 
Toezegging tot vermelding van het logo van Studentensport Amsterdam op de website van de vereniging
⦁ Vermelding van het logo van Studentensport Amsterdam op de homepage van de vereniging haar website
⦁ Vermelding van het logo van Studentensport Amsterdam in de nieuwsbrief met betrekking tot de aanschaf van het nieuwe materiaal
 
Aan te leveren documentatie voor aanschaf van het materiaal
⦁ Een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het aan te schaffen materiaal
⦁ Financiële begroting met betrekking tot de aanschaf
⦁ Eventuele offertes van leveranciers van het aan te schaffen materiaal
⦁ Gehele begroting van de vereniging met betrekking tot het studiejaar waarin de subsidie wordt aangevraagd. Indien aanwezig onderbouwd met een materiaalplan.
 
Aan te leveren documentatie na aanschaf van het materiaal
⦁ Financiële verantwoording van de aanschaf middels bonnen/facturen van de aanschaf
Aanvragen kunnen worden gedaan via de website (https://studentensport.amsterdam/aanvragen-materiaalsubsidie/)