Loading...

Een belangrijke vorm van ondersteuning die SSA aan de Amsterdamse Studentensportverenigingen (SSV’s) biedt, is financieel in de vorm van subsidies. Jaarlijks hebben de verenigingen recht op subsidie voor het organiseren van sportevenementen en toernooien en het aanschaffen van materiaal. Deze subsidie geldt ter ondersteuning van het sportieve gedeelte van het evenement en stimuleert daarmee een actieve deelname aan studentensport in Amsterdam.

Verder kan elke aangesloten vereniging jaarlijks een algemene subsidie aanvragen. De vereniging kan per UvA/HvA-lid een bedrag aanvragen om de studentensport voor een studentenprijsje mogelijk te maken.

Daarnaast wil SSA ook landelijk een naam vestigen. Wij stimuleren Amsterdamse teams om aan het GNSK deelnemen en organiseren de deelname van het prestatieteam dat aan de Batavierenrace deelneemt. Teams uit Amsterdam die zich vervolgens plaatsen voor de Europese Studenten Kampioenschappen of andere internationale studentenwedstrijden kunnen deelnemen aan dit toernooi door onze aansluiting bij Studentensport Nederland.

Via onderstaande knoppen vind je de formulieren om de verschillende subsidies aan te vragen. Daar vind je ook meteen meer informatie en vereisten.

Algemene subsidie

De algemene subsidie kan jaarlijks worden aangevraagd. Elke vereniging kan sowieso €10 per UvA/HvA-lid aanvragen. Daarnaast kan nog een extra bedrag per UvA/HvA-lid worden aangevraagd, als die aanvraag goed is onderbouwd.

Deadline: 15 februari

Materiaalsubsidie

De materiaalsubsidie kent twee rondes. Een vereniging kan in één van beide rondes (of beide als de eerste is afgekeurd) subsidie aanvragen voor onvoorziene materiaalkosten. Het limiet van de aanvraag wordt jaarlijks bepaald.

Deadlines: 31 december en 31 mei

Toernooisubsidie

Elke vereniging kan tweemaal per jaar de toernooisubsidie aanvragen. De toernooisubsidie kan helpen een gat in de begroting van een toernooi te dichten terwijl de inschrijfkosten laag blijven.

Deadline: twee maanden voor aanvang van toernooi