Stichting Studentensport Amsterdam en sportcentrum VU, hebben besloten hun wegen te scheiden. Al sinds de geschiedenis van SSA is de samenwerking met Sportcentrum VU zeer moeizaam verlopen. Voornamelijk de grote verschillen in visie van studentensport liggen ten grondslag van deze beslissing. Als belangenbehartiger van de Amsterdamse studentensport is de verenigingscultuur een zeer belangrijk onderdeel van haar focusgebied. De definitie van studentensport die Sportcentrum VU hanteert staat hier echter pal tegenover. Ondanks talloze pogingen van SSA is het haar niet gelukt Sportcentrum VU van haar standpunten te doen wijken. Het is niet bereid enige bijdrage, in wat voor vorm dan ook, te leveren aan SSA en daarmee indirect aan haar verenigingen. Enkel het sportcentrum wordt als voldoende geacht om “studentensport” te faciliteren. Vanaf volgend collegejaar (sept 2017) zal Sportcentrum VU over haar eigen sportraad beschikken en zal Stichting Studentensport Amsterdam enkel dienen als belangbehartiger van studentensportverenigingen die gelieerd zijn aan de UVA/HVA. Studentensportverenigingen die gelieerd zijn aan de VU kunnen hun benodigde ondersteuning vanaf september verkrijgen bij de Sportraad VU die reeds gevormd dient te worden.

 

Om het niveau van de Amsterdamse studentensport te handhaven poogt Stichting Studentensport Amsterdam naar een constructieve samenwerking in zaken waar deze nodig blijkt te zijn. Wij streven ernaar de nadelen van de breuk met Sportcentrum VU zoveel mogelijk te minimaliseren. Wij streven naar minimale tot geen enkele nadelige gevolgen voor sportende studenten gelieerd aan de VU.

 

Ondanks de scheiding die vanaf heden realiteit is, is bovenstaande problematiek helaas nog niet opgelost. De nadelige positie voor VU-studenten binnen de huidige studentensportcultuur in Amsterdam blijft voortbestaan. Wij trachten dus nog steeds naar een evenredige situatie binnen de studentensport waarbij de VU naar ratio zal betalen en haar steentje bijdraagt aan de studentensport.