Ieder jaar sluiten duizenden studenten zich aan bij de verschillende studentensportverenigingen in Amsterdam; volgens menig (studerend) Amsterdammer een verrijking van de studententijd.
Alleen zou het zomaar kunnen dat de verenigingen straks studenten van de UvA en HvA verkiezen boven de VU-student. Verenigingen gaan in de toekomst wellicht de VU-studenten de deur wijzen. Waarom? It’s all about the money…

Zowel de UvA/HvA als de VU heeft haar eigen sportcentrum. De UvA/HvA faciliteert het Universitair Sport Centrum (USC) en het Sportcentrum VU (SVU) vertegenwoordigt de VU. Daarnaast zijn er studentensportverenigingen1 die van origine zijn verbonden aan één van de onderwijsinstellingen.1 De onderwijsinstellingen stimuleren hiermee, via de sportcentra, de studentensport bij een vereniging. Ondanks deze binding is iedere student bij elke vereniging welkom; hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen VU-, UvA- of HvA-student. De vraag is echter of dit zo blijft.

De VU ondersteunt vier verenigingen, terwijl de UvA/HvA 28 verenigingen ondersteunt. Hierdoor komt het er in de praktijk op neer dat er veel VU-studenten bij verenigingen sporten die door de UvA/HvA worden ondersteund. Met andere woorden: de UvA en HvA investeren indirect via het USC in VU-studenten.2

Stichting Studentensport Amsterdam pleit voor het belang van onderwijsinstellingen om fitte studenten te hebben. Het zou dus logisch zijn dat beide universiteiten bijdragen aan het studentensportlidmaatschap van haar eigen studenten. Hoort de SVU dan ook niet een evenredig deel voor haar rekening te nemen? Toch blijkt de SVU hier anders over te denken. De SVU geeft aan dat er in hun geringe budget geen ruimte is voor een structurele bijdrage voor VU-studentleden aan UvA/HvA-verenigingen. De prioriteit van de SVU ligt bij het nieuwe sportcentrum. Maar studentensport is meer dan een sportcentrum. Studentensport wordt getypeerd door het sociale karakter: naast sport is er ruimte voor verbroedering (van feesten tot toernooien) en persoonlijke ontwikkeling (van bestuursjaar tot coaching). Waarom komt de financiële verantwoordelijkheid hiervoor dan op de schouders van de UvA/HvA terecht?

Waar verenigingen tot op heden een vast bedrag als vergoeding van het USC ontvingen, ontvangt de vereniging in de toekomst alleen per UvA/HvA-student een bijdrage. Hierdoor wordt het voor verenigingen aantrekkelijker om UvA/HvA-studenten dan VU-studenten als leden te werven: “Onze leden zijn studenten uit Amsterdam, en aan welke instelling zij een opleiding volgen is voor ons niet van belang. Wel is het belangrijk dat studenten net als alle andere bevolkingsgroepen toegang hebben tot goede trainingen, begeleiding en faciliteiten om lekker te kunnen bewegen. Als de onderwijsinstellingen hier niet allemaal (gelijke) waarde aan hechten en beleid over voeren, kunnen verenigingen dit niet voor alle studenten bieden’’ aldus A.S.Z.V. Spons. Zoals zwemvereniging A.S.Z.V. Spons schetst is het in de toekomst wellicht noodzakelijk voor studentensportverenigingen om voorkeur te geven aan UvA/HvA-studenten.

Vooral bij verenigingen die jaarlijks maar een beperkt aantal leden kunnen toelaten, kan dit leiden tot uitsluiting van VU-studenten. De consequentie hiervan? De Amsterdamse studentensporters hebben geen gelijke toegang en mogelijkheden meer tot studentensport. ’Het zou jammer zijn als studentensporters in Amsterdam, in dit geval van de VU, minder mogelijkheden krijgen om zich bij studentensportverenigingen in eigen stad aan te sluiten, dus we hopen dat men uiteindelijk alsnog tot een gezamenlijke oplossing kan komen’’, aldus Stichting Studentensport Nederland.

Zodra het nieuwe beleid van het USC (UvA/HvA) ingaat, worden kenmerken zoals iemands sportverleden en potentieel sportvermogen dus ineens minder belangrijk. De kans is groot dat degenen met het etiket ‘UvA/HvA’ op de ja-stapel terechtkomen, terwijl de VU-studenten op die van ‘nee’ komen.  Een kwalijke zaak. “Een ideaal scenario is dat de SVU ons in de toekomst ook financieel ondersteunt’’ aldus A.S.R. Nereus.

Wij, de belangenvertegenwoordiger van de studentensport in Amsterdam, willen voorkomen dat VU-studenten niet meer terecht kunnen bij een studentensportvereniging. Om dit te voorkomen wordt het tijd dat de VU haar verantwoordelijkheid neemt en naar rato gaat bijdragen voor haar studenten.

Stichting Studentensport Amsterdam (SSA)

Gesteund door Amsterdamse Kamer van Verenigingen (AKvV) en ASVA

 ——————————————-

1 SVU (VU) gebonden verenigingen: R.S.V.U Okeanos, SVU Basketbal, SVU Volleybal, Tenista, A.S.S.W.S.V. SKITS

USC (UvA/HvA) gebonden verenigingen: A.A.S.R. Skøll, Amsterdam Lions, A.S.A.V. Aquila, A.S.G.V. Shanky, A.S.R. Blok, A.S.R. Hors, A.S.R. Nereus, A.S.R.V. Ascrum, A.S.S.V. Esprit, A.S.S.W.S.V. SKITS, A.S.Z.V. Orionis, A.S.Z.V. Spons, BC Schrobbelaar, A.S.T.V. Chip&Charge, DERM, JAWS, NUTS, S.C.H.I.E.T., S.D.V. AmsterDance, SDVA, THOR, SKV Amsterdam, The Noble Art, United Shuttle Champions, US Handbal, US Tafeltennis, UvO

2  Overigens betaalt de UvA/HvA ook niet voor de studenten die bij VU-verenigingen lid zijn.