Zoals bekend op maandag 12 oktober 2020.

Algemene uitgangspunten

 • Bij klachten: blijf thuis en laat je testen;
 • pas hygiëne toe;
 • houd 1,5 meter afstand;
 • werk zoveel mogelijk thuis;
 • vermijd drukte.

Uitzonderingen op de 1,5 meter:

 • Personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling;
 • de afstand tot kinderen tot 12 jaar: dus onderling geen afstand en ook van deze kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen;
 • personen t/m 17 jaar onderling;
 • personen die sport beoefenen, voor zover het niet in acht nemen van een onderlinge afstand van 1,5 meter en dit de sportbeoefening in de weg staat;
 • personen met een handicap tot hun begeleiders of vaste mantelzorgers, voor zover zij niet met inachtneming van een afstand van 1,5 meter jegens hun begeleiders of vaste mantelzorgers kunnen ophouden.

 

Richtlijnen tbv veiligheid- en hygiëneregels voor de sport:

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. Deze zijn met name gebaseerd op de landelijk geldende maatregelen. 

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!

Blijf alert op het aanbieden van sport op een sociaal veilige manier. Om sportverenigingen op weg te helpen, zijn hier een aantal tips geformuleerd: 

 • Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in de binnenruimtes van de sportaccommodaties. Bij de normale sportbeoefening hoeft het mondkapje niet gedragen te worden; 
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; 
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder, alleen uitzondering tijdens het sporten en tot kinderen t/m 12 jaar;
 • vermijd drukte;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • er vindt een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de training of wedstrijd;
 • regel een zorgvuldig bewaren van de persoonsgegevens (voorwaarde AVG), de uitkomst van een gezondheidscheck mag niet bewaard blijven;
 • vanaf 29 september 18.00 is publiek 3 weken niet toegestaan bij sportactiviteiten. Dat geldt zowel voor professionele sportwedstrijden als voor amateurwedstrijden;
 • vanaf 29 september 18.00 gaan sportkantines tijdelijk dicht dit geldt ook voor horeca bij ondernemende sportaanbieders;
 • stel voor de sportlocatie of openbare ruimte een verantwoordelijke aan die 5 aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente en zorg dat deze perso(o)n(nen) bekend zijn bij de gemeente; 
 • stel ook corona-coördinatoren aan (dit kan bv. een trainer/sporter zijn) waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje) of maak via communicatie (bijv. posters) duidelijk hoe die te bereiken is. Waar relevant voor sportparken werk als sportclubs zoveel mogelijk met elkaar samen;
 • maak voor de sportlocatie waar geen beheerder aanwezig is, goede afspraken met de gebruikersgroepen. De gebruiker wijst een coördinator/contactpersoon aan; 
 • zorg dat de coördinatoren voldoende afstand kunnen houden tot sporters en bezoekers of tref daarvoor maatregelen;
 • zorg dat altijd EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en grendel zitten;
 • kleedkamers en douches van sportaccommodaties kunnen gebruikt worden. Voor 18 jaar en ouder geldt, houd hierbij de 1,5 meter afstand, uitzondering tot kinderen t/m 12 jaar. Houd hierbij rekening met de richtlijn om direct na een sportactiviteit de accommodatie te verlaten;
 • instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;
 • wedstrijden, toernooien en evenementen zijn toegestaan, zowel binnen als buiten Hierbij mag geen publiek aanwezig zijn;
 • ook sportkampen worden gezien als sportactiviteiten en kunnen plaatsvinden, mits er wordt toegezien op naleven regels begeleiders en ouders;
 • toeschouwers zijn vanaf 29 september 18.00 uur niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar de thuiswedstrijd van hun sportende kind willen kijken;
 • bij uitwedstrijden van jeugdleden vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd;
 • wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten dan is het dringende advies om vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen;
 • als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit van een sporter dan is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
 • kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij wedstrijden/trainingen mogen aanwezig zijn en worden niet gezien als publiek;
 • voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);
 • richt de sportlocatie zo in en/of breng markeringen aan om te zorgen dat officials, vrijwilligers en sporters die moeten wachten voor een sportactiviteit de 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden;
 • denk na over de maximale aantallen personen die passen per ruimte, zodat sporters de 1,5 meter afstand kunnen houden;
 • communiceer de regels van je sportlocatie met je trainers, sporters, vrijwilligers, medewerkers en ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de sportlocatie;
 • na afloop van een wedstrijd/training dien je de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaten;
 • zorg dat alle de regels duidelijk en zichtbaar zijn en instrueer medewerkers én vrijwilligers die in sportkantines werkzaam zijn goed over de inhoud van dit protocol;
 • zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes);
 • spreek als beheerder/exploitant van een multisport locatie of gymzaal een planning af met de gebruikers. En spreek dezelfde toegangsregels af met alle sportaanbieders op de locatie;
 • maak als sportaanbieder met de beheerder afspraken over hygiëne. Zorg dat de gehele sportlocatie goed schoongemaakt wordt na iedere dag. Denk hierbij aan toiletruimtes en de overige algemene ruimtes en gangen;
 • zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze na elke trainingsactiviteit wedstrijd;
 • maak ook handcontactpunten zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreens (waarmee sporters en personeel wel in aanraking komen) meerdere keren per dag schoon;
 • geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in de diverse ruimtes van de sportlocatie moet worden uitgevoerd en wat de afspraken met eventuele andere sportaanbieders hierover zijn;
 • sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
 • indien bij een sporter/kaderlid/scheidsrechter Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD doet bron-en contactonderzoek om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De GGD geeft aan welke quarantaine maatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen;
 • voor binnensportaccommodaties is goed ventileren van belang. Controleer op juiste werking van aanwezig ventilatiesystemen en zorg ervoor dat voldoende wordt geventileerd. Aanpassingen van instellingen zijn niet nodig. De geldende richtlijnen en onderhoudsinstructies kunnen worden gevolgd;
 • in het geval er enkel natuurlijk geventileerd kan worden (door ramen en deuren open te zetten) zorg er dan voor dat dit in ruime mate kan gebeuren. RIVM geeft hierover ook adviezen, hier vindbaar. Raadpleeg bij twijfel experts of neem contact op met de gemeente.

Aanvulling horecasporten:

 • sportactiviteiten in horeca (bv. een café waar ook gedart wordt): sportbeoefening kan, zolang aan de regels voor horeca wordt voldaan (max 30 personen etc);
 • horecasporten in sportkantines (bv een voetbalkantine waar ook gebiljart wordt): kan niet, want sportkantines zijn dicht;
 • accommodaties speciaal voor horecasport (bv. een biljartclub): sportbeoefening kan, maar geen drankje achteraf, want horecafunctie is dicht. 

Aanvulling sportactiviteiten die als “doorstroom” activiteit zijn aan te merken, zoals wandel-, hardloop-, toerfiets- en skatetochten:

Deze vinden plaats in de openbare ruimte en kunnen plaatsvinden met in achtneming van de volgende algemene uitgangspunten als zijnde doorstroomactiviteiten. Er is sprake van een sportactiviteit welke in een grote buitenruimte plaatsvindt waarbij continue drukte wordt vermeden. 

Deze sportactiviteiten kunnen plaatsvinden als er:

 • altijd en overal 1,5 meter afstand wordt gehouden;
 • te allen tijde drukte en groepsvorming wordt vermeden;
 • alle hygiënemaatregelen bewust worden gefaciliteerd;
 • deelname alleen bij inschrijving en betaling vooraf;
 • vertrekken in tijdsloten in kleine groepen;
 • placering op rustplaatsen met inachtneming van afstand;
 • duidelijke routing bij start-, rust- en finishplaats;
 • op start-, rust- en finishlocaties gelden de regels van een doorstroomactiviteit, het aantal personen dat tegelijk op een locatie aanwezig mag zijn kan gemaximeerd worden. Bepaal dit per locatie in overleg met de lokale autoriteiten;
 • geen publiek bij start-, rust- en finishlocaties;
 • geen sportkantines open;
 • wel kan binnen de daarvoor geldende regels gebruik worden gemaakt van omliggende/aangrenzende horecagelegenheden. Deze vallen uiteraard onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar/exploitant en onder het horecaprotocol;
 • overleg altijd vooraf met de lokale autoriteiten.

 

BRON: NOC*NSF protocol verantwoord sporten.