Beste penningmeester, 
 
De eerste termijn van de algemene subsidie van het jaar 2018/2019 kan inmiddels worden uitgekeerd. De eerste termijn betreft 50% van de basisvergoeding (voormalige tientjesregeling per UvA/HvA lid). Tijdens de eerste termijn wordt de aanvullende vergoeding, waar sommige verenigingen recht op hebben, dus nog niet meegenomen. Het gaat hier enkel om een deel van de basisvergoeding. Het totale bedrag van de basisvergoeding is te vinden in het contract dat, aan het begin van het jaar, is ondertekend door jouw vereniging en SSA. 
 
Om deze subsidie uit te keren heb ik hier een factuur voor nodig. Bij deze wil ik dus graag verzoeken om dit bedrag aan mij, per mail, te factureren, zodat ik de subsidie kan overmaken.    
 

Met sportieve groet,

 

Kee-chan Chang

Penningmeester SSA 2018-2019


Studentensport Amsterdam
Science Park 306
1098 XH Amsterdam
T: 06-10859463