Loading...

Subsidiereglement

Een belangrijke vorm van ondersteuning die SSA aan de Amsterdamse Studentensportverenigingen (SSV’s) biedt, is financieel in de vorm van subsidies. Jaarlijks hebben de verenigingen recht op subsidie voor het organiseren van sportevenementen en toernooien en het aanschaffen van materiaal. Deze subsidie geldt ter ondersteuning van het sportieve gedeelte van het evenement en stimuleert daarmee een actieve deelname aan studentensport in Amsterdam.

Daarnaast geeft SSA elk jaar een extra subsidie uit in de vorm van de Project Plus subsidie. Hiermee wordt een SSV ondersteund bij het doen van een duurzame investering in de vereniging. De subsidie wordt toegekend aan de vereniging die hiervoor het best onderbouwde plan indient. Het subsidiebeleid en het aanvraagformulier kunt u op deze pagina downloaden.

Daarnaast wil SSA ook landelijk een naam vestigen. Wij stimuleren Amsterdamse teams om aan het GNSK deelnemen en organiseren de deelname van het prestatieteam dat aan de Batavierenrace deelneemt. Teams uit Amsterdam die zich vervolgens plaatsen voor de Europese Studenten Kampioenschappen of andere internationale studentenwedstrijden kunnen deelnemen aan dit toernooi door onze aansluiting bij studentensport nederland.

Via de formulieren op onze website kun je een aanvraag indienen voor toernooisubsidie, materiaalsubsidie of voor een Project Plus-plan.

Het subsidiereglement kun je hier downloaden