Loading...

Aanvraagformulier Algemene vergoeding

In dit formulier kun je de aanvraag doen voor de algemene subsidie van het collegejaar 2021-2022. De deadline voor het indienen van deze aanvraag is 15 februari 2021. Informatie en voorwaarden voor de aanvraag kun je vinden in de Informatiemap verenigingen 2019 / 2020



€10,- per Uva/HvA-lidFaciliteitenvergoedingTrainersvergoedingAanvullende vergoeding per UvA/HvA-lid